குற்றால அருவியில் வெள்ளபெருக்கு.

மேற்குதொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில்  பெய்துவரும் கனமழையால் குற்றால ஐந்தருவியில் ஆர்பாரித்துகொட்டும் வெள்ளம்.  குற்றாலம் மெயின் அருவி, மற்றும் ஐந்தருவியில் சுற்றுலாவுக்கு வருபவர்கள். அருவியில் குளித்து செல்வார்கள். ஆனால் தற்போது கனமழை காரணமாக வெள்ளம் ஆர்பரித்துக்கொட்டுவதால் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குளிக்க தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *